Aftrekbare posten ondernemers

Als (beginnend) ondernemer heb je recht op veel tegemoetkomingen van de overheid, dit is om mensen te stimuleren ondernemer te worden.  Ben je een (beginnend) ondernemer dan is dit het artikel wat je moet lezen om geen aftrekbare posten mis te lopen!  

Er zijn 10 verschillende soorten aftrekbare posten waar je als ondernemer recht op kan hebben, of je hier recht op hebt hangt af van je situatie. Lees in dit artikel welke soorten aftrek er zijn voor ondernemers zoals jij!

Zelfstandigenaftrek

Om te beginnen is er de zelfstandigenaftrek, misschien wel de meest gebruikte aftrekpost die er is. Wat houdt deze aftrekpost in en wanneer heb je hier recht op? Het is heel simpel, als je ondernemer bent en aan het urencriterium voldoet heb je recht op een zelfstandigen aftrek van 7.280 euro. Dit is het bedrag wat je mag aftrekken over belaste winst. Je moet als ondernemer minimaal 1.225 uur bezig zijn met je onderneming om aan het urencriterium te voldoen (dit geldt per jaar). Voor meer informatie over de zelfstandigen aftrek kun je hier terecht.

Startersaftrek

Naast de zelfstandigenaftrek kun je als beginnend ondernemer recht hebben op de startersaftrek, dit is een van de aftrekbare posten voor jou als beginnend ondernemer. Hierdoor kan je zelfstandigenaftrek verhoogd worden met 2.123 euro (dus 7.280 + 2.123 = 9.403 euro) .  Recht op deze aftrek heb je bij de volgende voorwaarde:

  • Je was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • Je paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.

Bij zowel de zelfstandigenaftrek als de startersaftrek geldt dat wanneer je aan het begin van het kalenderjaar de AOW leeftijd dan heb je maar recht op 50% van de aftrek.

Fiscale oudedagsreserve

Als ondernemer mag je ieder jaar een deel van de winst reserveren voor je oude dag,  dat gereserveerde deel noemen we de oudedagsreserve. De reservering geeft uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. De voorwaarde voor de oudedagsreserve zijn hetzelfde als voor de zelfstandigenaftrek, je moet ondernemer zijn en aan een urencriterium voldoen. Verdere uitleg met voorbeelden over de oudedagsreserve kun je vinden door hier te klikken.  

Wat is de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is een wettelijk vastgelegde aftrekpost op de winst van jouw onderneming.  Deze vrijstelling is van toepassing op alle ondernemers voor de inkomstenbelasting die winst maken uit hun onderneming, ongeacht het aantal uur dat je in de zaak stopt. De mkb-winstvrijstelling verlaagt je winst, zodat je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.

De vrijstelling zorgt ervoor dat er een bepaald percentage (14% in 2019) van de winst wordt afgetrokken na dat dit verminderd is door de ondernemersaftrek. Het percentage wordt door de belastingdienst incidenteel aangepast, je hoeft zelf dus niks te doen!

Investeringsaftrek voor ondernemers

Er zijn 3 soorten van investeringsaftrek voor ondernemers, de kleinschaligheidsaftrek, milieu-investeringsaftrek en VAMIL en de energie-investeringsaftrek.

De kleinschaligheidsaftrek is de aftrek waar je het snelst voor in aanmerking komt, hier kom je namelijk voor in aanmerking wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen. Om in 2019 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet je een bedrag tussen € 2.301 en € 318.449 investeren in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming. Meer informatie over deze regeling vind je hier (SFAA).

De milieu-investeringsaftrek geld wanneer de bedrijfsmiddelen waarin geïnvesteerd is vallen onder de erkende investeringen gekeurd door het ministerie van infrastructuur en waterstaat.

De energie-investeringsaftrek werkt hetzelfde als de milieu investeringsaftrek. Het enige verschil tussen de twee is dat bij deze aftrek het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de bedrijfsmiddelen goed moeten keuren. Meer informatie over deze verschillende soorten investeringsaftrek als aftrekbare posten voor jou als ondernemer zijn te vinden via deze link.

Meewerkaftrek

Als een partner meewerkt in jouw onderneming is daar ook een tegemoetkoming voor, als de partner minimaal 525 uur zonder vergoeding heeft gewerkt is er recht op een aftrek. Het percentage aftrek waar je recht op hebt hangt af van het aantal uur dat jouw partner heeft gewerkt. Hoe meer uren er zijn gewerkt hoe hoger het percentage is wat kan worden afgetrokken van de winst. Het percentage wat mag worden afgetrokken van de winst zit tussen de 1.25 en de 4% in. Meer hierover is te vinden via deze link.

Stakingsaftrek

Wanneer je de onderneming staakt moet je belasting betalen over de stakingswinst, hierover geldt dan weer een stakingsaftrek. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst met een maximum van 3.630 euro. Als je eerder gebruik heeft gemaakt van de stakingsaftrek dan wordt deze keer beperkt door het bedrag wat je de vorige keer heeft gebruikt. Meer weten over deze aftrek kijk dan hier.

Kleine ondernemersregeling

Moet je in een jaar minder dan 1.883 euro BTW betalen dan heb je recht op de KOR, dit betekend dat je volledige belastingvrijstelling mag aanvragen. Je hoeft dan helemaal niks te betalen aan belasting dienst, dit omdat het bedrag wat betaald moet worden te laag is. Meer informatie over de KOR vind je hier.

Heeft dit artikel over de verschillende soorten tegemoetkomingen nou vragen bij je opgeroepen? Neem dan contact op met ons, wij kunnen je verder helpen! Bel ons op +31 20-2610723 of mail naar info@sfaa.nl .