percecntage

Als ondernemer draag je periodiek BTW af over de gedraaide omzet van uw organisatie. Naast de af te dragen BTW, mag u de BTW over de gemaakte zakelijke kosten meestal terugvorderen. Voor startende ondernemers is het echter vaak onduidelijk voor welke kostenposten dit precies geldt. SFAA helpt u graag op weg!

Kostenposten waarbij de BTW is terug te vorderen

Bij de zakelijke uitgaven die u voor uw organisatie maakt, brengen leveranciers BTW in rekening. De BTW die u aan leveranciers betaalt kunt u aftrekken van de BTW die u aan de belastingdienst betaald over de omzet. Dit wordt ook wel de voorbelasting genoemd. Wanneer u als organisatie een goede administratie bijhoudt weet u precies hoeveel BTW u heeft betaald aan leveranciers en hoeveel BTW u aan uw klanten doorberekend. Het verschil tussen beide posten bent u verschuldigd aan, of krijgt u terug van de belastingdienst. Voor de zakelijke uitgaven waarbij u de BTW terug mag vorderen gelden enkele regels.

U als ondernemer denkt vaak dat: hoe meer kosten u maakt, hoe meer BTW u terug kan vorderen. Maar zo simpel is het niet.

Want let op: als u onbelaste diensten verricht mag u vaak niet alle voorbelasting terugvorderen. Als u gebruik maakt van een combinatie van onbelaste en belaste diensten kunt u het beste uw adviseur vragen hoe u uw BTW aangifte moet doen.

Kostenposten waarbij de BTW niet is terug te vorderen

Niet bij alle kosten die u als organisatie maakt is de BTW terug te vorderen. In het onderstaande overzicht vindt u de kostenposten waarbij dit niet mag:

  • Alle uitgaven die volledig (100%) privé worden gebruikt.
  • Alle uitgaven die deels privé worden gebruikt. Hierbij mag u het privé deel van de BTW niet terugvorderen.
  • Alle uitgaven die worden gemaakt, maar waarbij er op de factuur niet expliciet een BTW bedrag wordt genoemd.
  • Alle horeca uitgaven. Hierbij kunt u denken aan de rekening voor koffie tijdens een overleg, zakenlunch of diner.
  • Alle uitgaven die in het buitenland worden gedaan.
  • Voor meer informatie kunt u op deze link

Van de bovengenoemde kostenposten mag u echter niet de BTW terugvorderen. Mocht u dit toch hebben gedaan, dan riskeert u mogelijk een boete. De belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat u als ondernemer op de hoogte bent van deze regels!

Twijfelt u? Raadpleeg dan tijdig uw adviseur of lees de informatie zelf op de website van de belastingdienst.

BTW onterecht teruggevorderd?

Soms heeft u onterecht de BTW teruggevorderd. U komt hier vervolgens achter, maar wat moet u dan doen? De belastingdienst wil graag de juiste cijfers van iedere onderneming hebben en daarom is het verplicht een correctie in te dienen op de aangegeven BTW als deze niet juist is. Dit kunt u doen middels een suppletie. Als u inlogt op het beveiligde gedeelte van de website van de belastingdienst kunt u dit formulier vinden.

Mocht u niet meer precies weten of u bij specifieke kostenposten de BTW wel of niet mag terugvorderen of wilt u meer informatie weten over de BTW-aangifte? Neem vrijblijvend contact met ons op via 020-2610723 of mail u vraag naar info@sfaa.nl. Wij helpen u graag!

Schermafbeelding 2014-09-26 om 11.48.19