poppetje-keuze

U kunt zich misschien nog wel herinneren dat de wereldhandel er rooskleurig uitzag aan het begin van deze eeuw. De verwachting is echter dat de groei zal afnemen. Volgens de ING bank zal de groei dit jaar 2,3 procent bedragen, en oplopen tot 2,9 procent in 2018.

Deze afvlakking komt onder andere door de huidige economische ontwikkelingen. Echter, een andere oorzaak van de stagnatie van de wereldhandel zijn ook de protectionistische maatregelen. Deze maatregelen zijn namelijk flink toegenomen sinds de uitbraak van de financiële crisis. Tot slot is de afname van internationale productieketens, in vergelijking met vroeger, ook een verklaring voor de huidige trage groei van de wereldhandel. Zo stelt de ING dat er minder groei is in de internationale handel van halffabricaten.

Vooruitzichten voor Nederland positief

Dit heeft gevolgen voor Nederland. Het effect is namelijk terug te zien in zeehavens en bedrijven in het zeevervoer, het luchtvervoer en de logistieke dienstverlening. Echter, de krimp blijft beperkt dankzij de handel met andere Europese landen.
De positieve vooruitzichten voor Nederland komen ook door een toename van de export. Zo is uit gegevens van het CBS gebleken dat Nederland in april dit jaar opvallend meer exporteerde dan in maart (3,7% meer), maar ook meer dan in april 2015 (groei van 6,7%). Hierbij heeft er vooral meer export van transportmiddelen plaats gevonden.

De aantrekkelijkheid van Nederland voor mkb-bedrijven

Ondanks de stagnatie van de wereldhandel is Nederland een veelbelovend land voor mkb-bedrijven. Er is namelijk door BDO onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid voor mkb-bedrijven van 174 landen. Daaruit is gebleken dat Nederland behoort tot één van de meest aantrekkelijke vestigingslanden voor mkb-bedrijven ter wereld!

Wat speelt hier allemaal een rol volgens onderzoekers? Een gunstig belastingklimaat, maar ook de goede infrastructuur en het hoogopgeleid personeel zijn hier factoren in. Op de lange termijn is Nederland zeer aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven.
Nederland bereikt op het gebied van innovatie de derde plek. Met de handel in intellectueel eigendom (omgerekend naar een percentage van het BBP) neemt Nederland zelfs de positie van de leider in!

Dankzij de centrale ligging in Europa wordt Nederland door onderzoekers een productielocatie genoemd, waarbij de internationaal georiënteerde financiële regelingen ook een rol spelen. Onder de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) landen is Nederland het aantrekkelijkst op dit vlak. Groot-Brittannië staat op de tweede plek en Denemarken op de derde.

Tot slot

Hoewel de huidige economische ontwikkelingen de wereldhandel doen stagneren, weet Nederland zich stabiel te houden. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zien er positief uit. Zo slaagt Nederland erin om goed te presteren op het gebied van export. Eveneens lijkt het vertrouwen van mkb-bedrijven in Nederland ervoor te zorgen dat Nederland wat betreft de economische ontwikkelingen de juiste richting op gaat.

Wilt u advies over internationale handel? Neem dan gerust contact met ons op via 020-2610723 of info@sfaa.nl.

economische ontwikkelingen in de wereldhandel