Online administratie bij SFAA

Financiële prognose

SFAA heeft al veel bedrijven mogen ondersteunen bij het opstellen van een financiële prognose. Dit is het verlengstuk van een financiële analyse. Een financiële prognose wordt gemaakt aan de hand van de huidige situatie en het verleden. Hiervoor gaat SFAA voor jou op zoek naar trends in de cijfers van de voorgaande perioden en maakt op basis daarvan een voorstelling van de toekomst.
Kantoor foto 6
Kantoor foto 5
Kantoor Foto 2

Waarom een Financiële prognose opstellen?

Financiële prognoses zijn met name nuttig om te onderzoeken of de baten en lasten met elkaar in balans zijn en welke posten hier invloed op hebben. Ook is het maken van een prognose een manier om te onderzoeken of een bedrijf aan haar liquide verplichtingen kan voldoen. De financiële prognose die je door SFAA kunt laten opstellen:

Naast dat een financiële prognose voor jou als ondernemer een handig stuurmiddel is, kan het zijn dat de bank (of een andere financiële instelling) om een prognose vraagt wanneer je een krediet bij ze aanvraagt. Een financiële prognose opstellen maakt dan deel uit van een ondernemingsplan.

Externe factoren bij Financiële prognose maken

Om een goede financiële prognose te kunnen maken, houden we rekening met de verschillende aspecten die invloed hebben op de cijfers, zoals bijvoorbeeld het type onderneming, de branche waarin je actief bent, de staat van de economie en de afhankelijkheid van de afnemers. Aan de hand van die gegevens stellen we een financiële prognose voor jou op.

Financiële prognose opstellen door Administratiekantoor SFAA?

Neem contact op!
Boekhoud dashboard