brexit

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen heeft Groot-Brittannië op 23 juni jl. gestemd voor een Brexit. Wat dit inhoudt voor Nederlandse bedrijven hebben we voor u op een rijtje gezet.

Hoe zat het ook al weer?

Op 23 juni 2016 heeft het Groot-Brittannië in een referendum besloten om de Europese Unie te verlaten. Echter, zolang het Groot-Brittannië de Europese Unie formeel nog niet heeft verlaten, blijven de huidige EU-rechten gewoon van toepassing. Het duurt vanaf de start van de artikel 50 procedure in principe maximaal twee jaren voordat het Groot-Brittannië uittreedt, tenzij de onderhandelingen over de uittreding langer zal duren. Het vertrek van het Groot-Brittannië uit de Europese Unie heeft directe gevolgen voor u als u zakendoet met bedrijven in Engeland, Schotland, Noord-Ierland, Wales en verschillende Caribische gebieden (zoals Gibraltar). Overigens wordt er flink gespeculeerd in enkele landen om alsnog in de Europese Unie te blijven en is nog lang niet zeker hoe de Brexit eruit komt te zien.

Uiteraard is er nog een hoop onduidelijkheid op dit moment over wat de gevolgen zouden zijn voor zowel Groot-Brittannië als de Europese Unie. Veel hangt af hoe het Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt. Naast de spanningen in de Europese politiek zal dit ook de nodige fiscale gevolgen hebben. Wij zullen een aantal fiscale aspecten behandelen.

Welke gevolgen heeft een Brexit op de indirecte belasting?

(Omzetbelasting of btw)

De omzetbelasting is in de Europese Unie gestandaardiseerd op basis van een richtlijn en een enkele verordening. Zo kunnen lidstaten op enkele onderdelen een eigen invulling geven aan de btw. Op het moment dat het Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat kan het Groot-Brittannië geheel naar eigen inzicht aanpassingen aanbrengen, of zelf overstappen naar een geheel ander stelsel van omzetbelasting.

Wat betekent dit voor uw handel?

Waar u nu nog bij handelstransacties met het Groot-Brittannië de regelgeving voor intracommunautaire transacties (bij goederen) of de verleggingsregeling (bij diensten) hanteert, moet u deze straks kwalificeren als import en export van goederen en diensten. Voor goederen betekent deze verandering dat u bij export naar het Groot-Brittannië de nodige exportdocumenten dient op te maken voor de douane en een dossier aan te leggen als bewijs voor het terecht toepassen van het nultarief.

(Douane- of importheffingen)

Binnen de Europese Unie worden geen importheffingen toegepast. Alleen ten opzichte van ‘derde landen’ is dat het geval. Op het moment dat het Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat kan ze importheffingen invoeren ten opzichte van de Europese lidstaten en vice versa.

(Accijnzen)

Accijnzen zijn binnen de Europese Unie in zekere mate gestandaardiseerd, maar ook hier kunnen lidstaten in grote mate wijzigingen toepassen. In het geval dat het Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat, kan men de accijnzen handhaven, aanpassen of geheel afschaffen.

Welke gevolgen heeft een Brexit op de directe belasting?

(Algemeen)

Er zijn ook gevolgen voor de directe belasting. Dit zijn belastingen op inkomen, winst en vermogen. De lidstaten zijn in beginsel geheel vrij in de vormgeving. Het is wel zo dat er enkele richtlijnen zijn die een aantal aspecten betreffende de directe belastingen regelen. Deze richtlijnen zijn net als bij de directe belastingen in het nationale recht geïmplementeerd. Dit betekent dat als het Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat erop zich geen gevolgen zijn ten aanzien van de geïmplementeerde richtlijnen.

Tot slot

In de tussentijd wachten wij met spanning af wat de concrete uitkomsten worden. Heeft u nog vragen over eventuele fiscale veranderingen op dit moment? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de Brexit? Stuur dan een mail naar info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73. We helpen u graag om ook uw handel met buitenlandse partners te optimaliseren.