poppetje-stijgende-grafiek-TRANSP

Investeert u in duurzaamheid in uw bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA)  of de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook is er dan de mogelijkheid om uw bedrijfsmiddel willekeurig af te schrijven.  Komt u in aanmerking hiervoor?

Vereisten

De Milieu-investeringsaftrek en Energie-investeringsaftrek zijn regelingen die de mogelijkheid bieden om investerings- of afschrijvingskosten in mindering te brengen op de fiscale winst. echter mag u per investering slechts één van beide regelingen gebruiken. Wel kunt u de MIA gebruiken in combinatie met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Om gebruik te maken van deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel is niet 2e hands aangekocht;
  • De investering is minimaal €2500 per bedrijfsmiddel;
  • Binnen 3 maanden na de investering maakt u hiervan melding bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

De bevestiging van de aanmelding bij de RVO moet bewaard worden in de administratie. De wetgever gaat ervan uit dat u het bedrijfsmiddel gelijk in gebruik neemt, als dit niet zo is gelden er speciale regels.

Milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving

De MIA stelt u in staat om tot 36% van de waarde van uw bedrijfsmiddel in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage dat voor u van toepassing is, is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet het bedrijfsmiddel voorkomen op de milieulijst. De lijst omvat uiteenlopende productiemiddelen, gebouwinvesteringen en procesinvesteringen.

De VAMIL stelt u in staat om een investering op ieder willekeurig moment af te schrijven met een maximum van 75% van de aanschafwaarde. Door de versnelde afschrijving vermindert u de fiscale winst.

De MIA en VAMIL kunt u combineren, beide maken ze gebruik van dezelfde milieulijst. De milieulijst wordt ieder jaar opnieuw uitgegeven door de RVO.

Energie-investeringsaftrek

De EIA is bedoeld voor alle energiebesparende bedrijfsmiddelen en voor duurzame energie. Van bedrijfsmiddelen waarvoor u deze regeling gebruikt mag u in het jaar van aanschaf naast de afschrijving 41,5% extra aftrekken van de fiscale winst. Om in aanmerking te komen moet aan één van de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst of;
  • Er is sprake van een besparing van energie of fossiele brandstoffen die voldoet aan de besparingsnorm of;
  • De kosten van energie-advies (onder bepaalde voorwaarden).

Voor de milieulijst wordt gebruik gemaakt van de volgende categorieën:

  • Gebouwen;
  • Processen;
  • Transportmiddelen;
  • Duurzame energie.

Kunnen wij u helpen?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen? Of wilt u weten hoe de regelingen voor u kunnen uitpakken? SFAA is ervaren in het implementeren en uitvoeren van de regelingen. Bel ons op 020-2610723 of mail ons op info@sfaa.nl.Hoe maakt u gebruik van de regelingen voor duurzaamheidsinvesteringen?