Wat is werkkapitaal

In het bedrijfsleven draait het om meer dan alleen inkomsten en winst. Het draait om het evenwicht tussen inkomen en uitgaven, om het managen van je financiële middelen en het handhaven van een gezonde cashflow. Dit is waar werkkapitaal in beeld komt. In dit blog bespreken we het belang van het bijhouden van je werkkapitaal en hoe dit kan bijdragen aan het groeien van jouw onderneming.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het kapitaal dat een bedrijf nodig heeft om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van leveranciers, het uitkeren van salarissen en het aanvullen van voorraden. Werkkapitaal is de levensader van een onderneming, en een tekort kan leiden tot ernstige problemen.

Soms wordt werkkapitaal verward met cashflow. Hoewel ze gerelateerd zijn, is het niet hetzelfde. Daar waar cashflow draait om de geldstromen (inkomsten en uitgaven) in een bepaalde periode, omvat het begrip werkkapitaal meer dan alleen cash. Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraad, debiteuren en liquide middelen) op de balans van de onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden). Wel is cashflow belangrijk voor het werkkapitaal: als debiteuren een lange betaaltermijn hanteren, of niet betalen, dan komt u mogelijk in de problemen met binnenkomende rekeningen. Lees meer over hoe jij jouw cashflow kan verbeteren.

Hoe moet ik mijn werkkapitaal berekenen?

Het werkkapitaal van jouw bedrijf bereken je als volgt: Eerst is het belangrijk om te weten dat er een onderscheid tussen het bruto en het netto werkkapitaal is. Waar wordt gesproken over werkkapitaal wordt het netto werkkapitaal bedoeld. Hier is een voorbeeld van hoe je je werkkapitaal berekent:

Netto werkkapitaal = vlottende activa – kortlopende schulden

+ Voorraad producten€150.000
+ Uitstaand aan facturen (debiteuren):€80.000
+ Op de bankrekening:€200.000
= Bruto werkkapitaal:€430.000
– Te betalen rekeningen (crediteuren):€40.000
– schulden op de rekening courant:€10.000
= Netto werkkapitaal:€380.000

Natuurlijk, dit betekent niet dat het volledige bedrag onmiddellijk beschikbaar is. Van het totale werkkapitaal van €380.000 is namelijk €150.000 vastgelegd in voorraden en is niet direct beschikbaar in de vorm van cash.

Wat wel van cruciaal belang is, is dat het bedrijf, mits de voorraad een redelijke doorlooptijd heeft, op korte termijn wel over €200.000 in cash zou kunnen beschikken. En juist dit aspect is van groot belang. Het illustreert de liquiditeit van het bedrijf en de mogelijkheid om snel cash te genereren, wat van vitaal belang is voor het nakomen van financiële verplichtingen en het efficiënt beheren van de bedrijfsfinanciën. Dit aspect benadrukt de rol van werkkapitaal als een maatstaf voor de financiële flexibiliteit en het vermogen van een bedrijf om financiële uitdagingen aan te gaan. Het onderstreept tevens de noodzaak om de doorlooptijd van voorraden zorgvuldig te beheren om ervoor te zorgen dat het werkkapitaal optimaal kan worden benut.

Wat is het ideale werkkapitaalniveau voor mijn bedrijf?

Het vinden van het juiste evenwicht is cruciaal voor een gezonde financiële situatie van een bedrijf. Te weinig werkkapitaal kan leiden tot liquiditeitsproblemen, terwijl te veel werkkapitaal de efficiëntie en winstgevendheid van een bedrijf kan verminderen. Hier volgen enkele voorbeelden:

Gevolgen te weinig werkkapitaal:

Moeite met het voldoen aan verplichtingen: Werkkapitaal is essentieel om aan korte-termijnverplichtingen te voldoen, zoals leveranciersbetalingen en lonen van werknemers. Onvoldoende werkkapitaal kan leiden tot gemiste betalingen, boetes en uiteindelijk tot verstoorde relaties met leveranciers en werknemers.

Belemmering van dagelijkse bedrijfsvoering: Een gebrek aan werkkapitaal kan de dagelijkse bedrijfsvoering beïnvloeden door bijvoorbeeld beperkte cashflow. Dit kan leiden tot uitgestelde betalingen aan leveranciers, zoals eerder besproken, wat de bedrijfsreputatie kan schaden en zelfs leiden tot het stopzetten van leveringen, waardoor de productie in gevaar komt.

Weinig middelen voor investeringen in onderneming: Wanneer er weinig werkkapitaal beschikbaar is er ook weinig cash beschikbaar voor investeringen. Hierdoor stopt de ontwikkeling van jouw onderneming.

Gevolgen te veel werkkapitaal:

Onderbenutte middelen: Te veel werkkapitaal betekent dat financiële middelen niet optimaal worden benut. Het geld dat vastzit in voorraden en debiteuren had elders kunnen worden geïnvesteerd om een hoger rendement te genereren, zoals in groei, nieuwe projecten of rente-inkomsten.

Verhoogde operationele kosten: Een overschot aan werkkapitaal kan leiden tot hogere operationele kosten. Het beheren van te grote voorraden en het wachten op betalingen van debiteuren kan extra kosten met zich meebrengen, zoals opslagkosten, debiteurenbeheer en renteverlies.

SFAA helpt jou!

Het is essentieel om het werkkapitaal nauwlettend te beheren en aan te passen aan de specifieke behoeften van de onderneming. Voor ondernemers die hun werkkapitaal willen optimaliseren en financiële diensten nodig hebben, zoals boekhouding en financieel advies, staat SFAA  altijd klaar om van dienst te zijn. SFAA biedt professionele diensten en service om ondernemingen te helpen hun financiële situatie te begrijpen en te verbeteren, waardoor ze zich kunnen concentreren op groei en succes. Neem gerust contact op via de telefoon door te bellen naar +31 20 26 10 723 of te mailen naar info@sfaa.nl.